porslinhuset.se

Porslin

Kommer i många olika former

Porslinets historia

På engelska heter porslin “china” och detta har sin bakgrund i att porslinet ursprungligen kommer från Kina och Japan. 

 

Porslinet tog  sin väg in i Europa genom olika ostindiska kompanier som upprättades i flera länder under 16-1700 talet. Detta gjorde att mer och mer ostindiskt porslin fördes in i länder i Europa och däribland Sverige. Det ostindiska porslinet var porslin tillverkat i Kina och Japan. 

 

Man kunde till exempel ett år beställa sin nya bordsservis med en ritning som man skickade med och nästa år kom sedan ens bordsservis med nästa fartyg. 

Europa startar tillverkning av porslin

Eftersom européerna verkligen gillade porslinet från Kina och Japan så gav detta upphov till försök att även tillverka detta i Europa. I början var dock fortfarande den viktiga ingrediensen kaolinleran okänd för européerna.  

 

I nederländerna på 1600-talet startade man tillverka fajan som kopior på det ostindiska porslinet. Detta är ett poröst lergods som täcks av tennglasyr, som är vit och ogenomskinlig. Holländarna försökte på så sätt ta upp konkurrensen mot de ostindiska porslinet. 

 

Italienarna däremot gjorde redan på 1500-talet sin form av porslin som kallades frittporslinet och är gjort på soda, gips, kalk, samt och gummiartade beståndsdelar men inte här heller använde de kaolin på denna tid. Detta frittporslin tillverkades i Francesco 1 de´ Medicis fabrik i Florens. Däremot verkar det som att de flesta objekt från denna fabrik var diplomatiska hedersgåvor till furstar och produktionen var inte långvarig. 

 

Frittporslinet fick sin återuppståndelse igen 1975 när fabriken Sévre grundades. Det fanns även fler fabriker som startade tillverkning med frittporslinet i Italien men även Mariebergsfabriken i Sverige. 

 

 

Kaolinleran

1709 tillverkades det första äkta porslinet med kaolinlera i Europa av Johann Friedrich Böttger i Meissen, Tyskland. Han var en apotekare, alkemist och guldmakare. Till en början hölls tillverkningen hemlig. 

Men när hemligheten blev känd spred sig porslinsfabrikernas utbredning snabbt och på 1700-talet var det mode för varje hov att anlägga en porslinsfabrik. 

 

I Sverige tillverkades det första porslinet i Marieberg år 1759. Fabriken brann ner senare samma år och efter det tillverkades endast fajans här så porslinstillverkningen fick en kort period på Mariebergsfabriken. Därefter var det lite upp och ner med produktionen med försök med frittporslin och sedan hybridporslin och därefter fältspatsporslin. Mariebergsfabriken la ner produktionen av fältspatsporslin år 1782 och inget tillverkades efter det först Rörstrand tog upp produktion av fältspatsporslin på 1870-talet. Rörstrand tillverkade även benporslin som de startade med redan 1857.